Khớp nối xích

Khớp nối xích

Mã sản phẩm: PT25

Nhãn hiệu: CHC/C-KING/ KANA

Xuất xứ: Taiwan, Korea, Japan.

Giá sản phẩm: Liên hệ

Nội dung chi tiết

– Khớp nối xích.
– Có hàng sẵn.
– Khớp nối xích kc4014, khớp nối xích kc4016, khớp nối xích kc5016, khớp nối xích kc5018, khớp nối xích kc5022, khớp nối xích kc6016, khớp nối xích kc6018, khớp nối xích kc6022, khớp nối xích kc8016, khớp nối xích kc8022, khớp nối xích kc10018, khớp nối xích kc10022, khớp nối xích kc12018, khớp nối xích kc12022.

Khớp nối xích Khớp nối xích Khớp nối xích Khớp nối xích