Bánh răng, đĩa xích, Puly

Gia công bánh răng, đĩa xích có cùi một bên, đĩa xích đôi, nhông có gù, puly áo côn, Buly áo côn, puli măng xông, đĩa xích không cùi, nhông không gù, puly răng, đĩa xích cùi 2 bên, nhông nhựa 2 nữa, xích thép cuộn ống, xích nhựa cuốn cáp, nhông công nghiệp, nhông xích, nhông xích đơn, nhông xích đôi, nhông xích 60, nhông xích 80, nhông xích 50, nhông xích 100.