Hộp giảm tốc

Hộp giảm tốc

Mã sản phẩm: PT38

Nhãn hiệu: GL/SINKO.

Xuất xứ: Taiwan, Japan.

Giá sản phẩm: Liên hệ

Nội dung chi tiết

– Hộp giảm tốc kiểu vw, hộp giảm tốc kiểu wpw, giảm ….

Hộp giảm tốc kiểu VW

Hộp giảm tốc kiểu VW

Hộp giảm tốc WPDS S

Hộp giảm tốc WPDS S

Hộp giảm tốc kiểu WPW

Hộp giảm tốc kiểu WPW

Hộp giảm tốc

Hộp giảm tốc kiểu Hom

Hộp giảm tốc kiểu Hom