Băng tải xích lưới – nhựa

Băng tải xích lưới nhựa

Mã sản phẩm: PT30

Nhãn hiệu: VN, Taiwan, Japan.

Xuất xứ:

Giá sản phẩm: Liên hệ

Nội dung chi tiết

– Băng tảI lướI-xích, băng tảI lướI inox pt-01, băng tảI lướI inox pt-02, băng tảI lướI inox pt-03, băng tảI lướI inox có gờ, băng tảI xích nhựa, băng tảI xích nhựa chạy cong.

Băng tải lưới inox có gờ

Băng tải lưới inox có gờ

Băng tải lưới inox pt 01

Băng tải lưới inox pt 01

Băng tải lưới inox pt 02

Băng tải lưới inox pt 02

Băng tải lưới inox pt 03

Băng tải lưới inox pt 03

Băng tải lưới xích

Băng tải lưới xích

Băng tải xích nhựa

Băng tải xích nhựa

Băng tải xích nhựa chạy cong

Băng tải xích nhựa chạy cong

Băng tải xích nhựa