Bạc đạn một chiều

Bạc đạn một chiều

Mã sản phẩm: PT18

Nhãn hiệu: TSUBAKI, STIEBER.

Xuất xứ: Japan, Germany

Giá sản phẩm: Liên hệ

Nội dung chi tiết

Bạc đạn một chiều

Bạc đạn không rảnh then Bạc đạn một chiều tsubaki bb15, bb17, bb20, bb25, bb30, bb35, bb40 Bạc đạn một chiều stieber csk15, csk17, csk20, csk25, csk30, csk35, csk40

Bạc đạn một chiều

Bạc đạn 2 rảnh then Bạc đạn một chiều tsubaki bb15, bb17, bb20, bb25, bb30, bb35, bb40 Bạc đạn một chiều stieber csk15, csk17, csk20, csk25, csk30, csk35, csk40

Bạc đạn một chiều

Bạc đạn một chiều tsubaki b203, b204, b205, b206, b207, b208, b209, b210 Bạc đạn một chiều stieber s203, s204, s205, s206, s207, s208, s209, s210